Profiliviestit Viime toiminnot Viestit Tietoja

 • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật mạnh như vậy, kỳ thật cũng bình thường.
  Vì trong Tử Nguyệt Thánh Địa, chỉ cần Vũ Trụ Chi Chủ xuất hiện thì tối thiểu cũng có trình độ cực cao như Băng Phong Chi Chủ! Nói cách khác, Băng Phong Chi Chủ đặt trong Vũ Trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa, cũng thuộc loại hạ đẳng. Còn La Phong nếu không có Thí Ngô Vũ Dực, thì tuyệt đối là ở tầng đáy.
  Tầng thứ của Băng Phong Chi Chủ là hàng ngũ hạ đẳng.
  Cỡ như Hỗn Độn Thành Chủ, được xem là hàng ngũ thượng đẳng.
  Vũ Trụ Chi Chủ có chí bảo chí cường, mới ở hàng ngũ đỉnh cao.
  Đây là Thánh Địa Vũ Trụ phân chia.
  Đúng rồi.
  Trong Thánh Địa Vũ Trụ, cũng tồn tạ
 • Lataa...
 • Lataa...
 • Lataa...
Ylös