Profiliviestit Viime toiminnot Viestit Tietoja

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán công ty luật ằng còn không biết, việc giữa ngươi và Nhân Đà, Ngũ Hồn Chi Chủ, Cứu Tiễn Chi Chủ, đã truyền ra rồi. Chẳng mấy chốc cả Vũ Trụ Hải gần trăm thế lực đều sẽ biết cánh chim của ngươi đặc thù ra sao. Biết uy năng cánh chim của ngươi. Nếu thực lực ngươi mạnh thì thôi, không ai đi cướp. Nhưng ngươi trở thành Vũ Trụ Chi Chủ thời gian ngắn ngủi, thực lực rõ ràng rất yếu, rất nhiều người sẽ cướp. Ta bây giờ nguyện ý dùng ba món chí bảo đỉnh cao trao đổi với ngươi, nhưng nếu là thế lực khác, e rằng ngươi chỉ có con đường chết.
    Phong Lung Chi Chủ ôn hòa nói.
    - Nhân loại! Bức chúng ta nóng nảy, ta gọi đế
  • Lataa...
  • Lataa...
  • Lataa...
Ylös