Suomalaisia kusetetaan?

Archie

Well-known member
Liittynyt
14.2.2000
Viestit
13050
AMS82 sanoi:

Kiistät siis samalla kaikkien niiden tutkimusten pohjan, jotka povaavat meille vaikeuksia? (onhan se kieltämättäi yksi lähestymistapa)

Viimeisimmässä tutkimuksessa arvioitiin vanhuusmenoja kokonaisuutena, johon siis kuuluivat sekä eläkkeet että hoivamenot. Tältä osin bruttomenot ovat nyt vajaat 20% BKT:stä ja nettomenot nyt vajaat 13% BKT:stä. 2030-luvun puolivälissä vastaavat luvut ovat tutkimuksen mukaan 25 ja 15%.
Kaikki kymmenien vuosien päähän tehdyt talousennustukset ovat pelkkää koulutettua arvailua asioiden suunnasta. On suorastan ihme jos jotain osataan ennustaa oikein muutamankin vuoden päähän. Tätä taustaa vasten voinee siis sanoa, että kiistän tutkimusten pohjan, mikäli niitä esitetään faktana. Ne ovat vain mahdollisia skenaarioita asioiden kulusta. Kaikkien näiden laskelmien pääongelma on ns. ceteris paribus oletus - eli vain mallissa olevat muuttujat voivat vaihdella ja kaikki muu pysyy ennallaan. Ihan kiva, mutta oikeasti myös muut asiat muuttuvat. Olisi kiva tietää miten Parkkinen on estimoinut bkt:n tuonne 2030 -luvulle.. Entä kuinka hän on huomioinut eläkemenoissa sellaisen seikan, että tulevat sukupolvet elävät varsin tod.näk. pidempään kuin edeltäjänsä. Jokainen lisäelinvuosi taasen tuo kasvavasti lisämenoja mm. eläkkeiden ja terveydenhuollon puolella. Vertailukohtana on hyvä katsoa mitä ennustettiin 30 vuotta sitten ja verrata miten asiat on toteutuneet...
 

jaska

Ett silleen!!!!!!1 -mies
Liittynyt
29.12.1998
Viestit
32214
Sijainti
kyrkslätt
Asiaan palataksemme...

Globalisaatiotyöryhmän tuoreessa loppuraportissa esitetään monia hyviä ehdotuksia kilpailukykymme säilyttämiseksi. Samansuuntaisia ehdotuksia sisältyy moniin aiemminkin tehtyihin koti- ja ulkomaisiin selvityksiin.
Suomen vahvuudet ja heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet ovat jo hyvin tiedossa. Nyt on korkea aika lopettaa viisasten kiven etsiminen ja ryhtyä toimeen. Globalisaatio etenee koko ajan meistä riippumatta.
Globalisaation vaikutukset ovat valtaosaltaan myönteisiä, vaikka kehitykseen kieltämättä liittyy myös sopeutumisongelmia. Ne eivät kuitenkaan poistu, jos jätämme reagoimatta taloudellisiin haasteisiin.
Suomella ei ole varaa tuudittautua itsetyytyväisyyteen. Esimerkiksi hyvä sijoitus sveitsiläisen World Economic Forumin (WEF) kilpailukykyvertailussa ei riitä suojaamaan meitä maailmantalouden rakennemuutokselta.
Menestys kilpailukykyvertailussa ei takaa hyvää talouskehitystä tulevaisuudessa. Japani oli 1990-luvun alussa useana vuonna peräkkäin kilpailukykyvertailujen ykkönen – ja kuinka kävikään. Vuosikymmenen loppua kohti maan kasvu hidastui ja lopulta käytännössä pysähtyi. On varottava, ettei Suomelle käy samoin.

Asiantuntijat ovat varsin yksimielisiä toimenpiteistä, joita tarvitaan Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi. Globalisaatiotyöryhmän ehdotus kiteytyy kolmeen pääteemaan: osaaminen, avautuminen ja uudistuminen.
Osaamisessa Suomi on vahvimmillaan. Hyvä koulutustaso ja korkeatasoinen innovaatiojärjestelmä selittävät pitkälti Suomen hyvät sijoitukset kilpailukykyvertailuissa.
Avautuminen tarkoittaa työryhmän mukaan muun muassa sitä, että Suomesta tehdään avoin ja houkutteleva ulkomaisille sijoittajille ja osaajille. Tavoitteesta on helppo olla yhtä mieltä – keinoista voi syntyä enemmän keskustelua. Ulkomaiset osaajat löytävät vaivatta maita, joissa palkkataso on korkeampi ja verotus keveämpää kuin Suomessa.

Uudistuminen edellyttää muun muassa lisää joustoa työmarkkinoille. Työmarkkinoiden jäykkyys kuuluu selkeästi Suomen heikkouksiin. WEF:n tuoreessa kilpailukykyselvityksessä Suomi sijoittuu 104 maan joukossa keskivaiheille, kun kysytään tuottavuuserojen vaikutusta palkkoihin. Palkkojen määräytyminen on Suomessa lähes joustamattominta: taakse jäävät vain Saksa ja Zimbabwe. Häntäpäähän Suomi sijoittuu myös, kun kysytään, kannustaako verotus investoimaan ja työntekoon.
Kilpailukykyvertailussa saavat paljon painoa sellaiset perinteiset pohjoismaiset ja eurooppalaiset vahvuudet kuin yhteiskunnan vakaus, kehittynyt perusrakenne, koulutettu väestö, olematon korruptio, vähäinen byrokratia ja niin edelleen. Niiden merkitystä ei käy kiistäminen. Mutta ovatko ne riittäviä edellytyksiä taloudelliselle kasvulle, jota nykyisessä hallitusohjelmassakin pidetään keskeisenä välineenä asetettujen hyvinvointi- ja työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi?
Vastaus kysymykseen on ilmeisesti kielteinen. Ainakaan menestys kilpailukykyvertailuissa ei ennakoi tulevaa taloudellista kasvua.

Japanin lisäksi Saksa ja Sveitsi keikkuivat 1990-luvun alkuvuosina kilpailukykyvertailujen kärjessä. Sen jälkeen kaikkien kolmen kasvu on hidastunut merkittävästi. Maiden bruttokansantuotteen kasvu kuului vuoden 1996 vertailussa mukana olleiden maiden hitaimpiin, vaikka niiden kilpailukyky yhä arvioitiin keskimääräistä paremmaksi.
Nopeimmin kasvaneita maita olivat Irlanti, Kiina ja Intia, joiden kilpailukyky arvioitiin keskimääräistä huonommaksi.
Kiina sijoittui vuoden 1996 vertailussa 49 maan joukossa 36:nneksi. Silti maan bruttokansantuote lisääntyi vuosina 1995–2003 reaalisesti eniten eli noin 90 prosenttia. Tuoreessa vertailussa Kiinan sijoitus ei ole parantunut vuoden 1996 vertailussa mukana olleiden maiden joukossa. Maa imee kuitenkin ulkomaisia suoria sijoituksia, ja sen kasvuvauhti on yhä maailman nopeinta.
WEF:n mukaan myös Venäjä ja Ukraina olivat 1990-luvun jälkipuoliskolla maailman kilpailukyvyttömimpiä maita. Niidenkin bruttokansantuotteen kasvu on viime vuosina ollut nopeaa.
On helppo löytää yksittäisiä esimerkkejä epäjohdonmukaisuuksista kilpailukykyvertailun ennakoiman ja toteutuneen taloudellisen kasvun välillä. Asiasta voidaan tehdä yleisempiäkin johtopäätöksiä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla selvitti vuonna 2002, kuinka hyvin sijoitus kilpailukykyvertailussa ennakoi talouden kasvua. Yksiselitteinen tulos oli, ettei asioiden välillä ole tilastollisesti todennettavaa yhteyttä.

Suomalaiset voivat olla iloisia 1990-luvun lopun menestyksestä. Sen toistuminen kuluvalla vuosikymmenellä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä. Tuleva kasvu ei perustu menneille ansioille. Sen pohja rakennetaan nyt toteutettavilla toimenpiteillä, joiden käynnistämiselle löytyvät riittävät eväät globalisaatiotyöryhmän raportista ja muista vastaavista selvityksistä.
Kyse ei tietenkään voi olla yksittäisistä tempuista, vaan toimenpidekokonaisuuksista, joiden osat tukevat toisiaan. Olemassa olevia vahvuuksia pitää pyrkiä vahvistamaan, mutta päähuomio on syytä kiinnittää verotuksesta ja työmarkkinoiden jäykkyydestä johtuvien heikkouksien korjaamiseen. Se saattaa olla poliittisesti hankalaa, mutta tällaisten toimenpiteiden vaikutukset kilpailukykyyn ovat myös nopeampia ja voimakkaampia.
Globalisaatio on sekä uhka että mahdollisuus. Omista teoistamme riippuu, kumpi puoli painottuu enemmän.

Pentti Vartia

Professori Pentti Vartia on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan toimitusjohtaja.
Tuo oli aamun hesarista. Ja samaa tekstiä löytyy tuosta, mitä olen koittanut sanoa. Kilpailukyky vertailu ei todista mitään ja vaikka nyt menee hyvin, ei se tarkoita että 10v päästä menee.
Ett silleen!!!!!!!!!
 

Knoukka

Well-known member
Liittynyt
25.5.2000
Viestit
27426
jaska sanoi:
Asiaan palataksemme...Tuo oli aamun hesarista. Ja samaa tekstiä löytyy tuosta, mitä olen koittanut sanoa. Kilpailukyky vertailu ei todista mitään ja vaikka nyt menee hyvin, ei se tarkoita että 10v päästä menee.
Ett silleen!!!!!!!!!
Katoppas! Pentti Vartia on lukenut jaskan tekstejä! Katoppas!
 

AMS82

Well-known member
Liittynyt
13.12.2002
Viestit
1641
Sijainti
Turku
jaska sanoi:
Asiaan palataksemme...Tuo oli aamun hesarista. Ja samaa tekstiä löytyy tuosta, mitä olen koittanut sanoa. Kilpailukyky vertailu ei todista mitään ja vaikka nyt menee hyvin, ei se tarkoita että 10v päästä menee.
Ett silleen!!!!!!!!!

Jos satuit lukemaan koko hesarin, niin siellähän oli myös muutamia faktoja Kiinasta. 70 % ulkomaisista yrityksistä tekee tehdyn tutkimuksen mukaan tappiota ja 40 % ilmoitti jääneensä jälkeen omista tavoitteistaan. Rannikkoalueilla, missä markkinatalous toimii kilpailutilanne on virittynyt äärimmilleen ja useat kv. yritykset ovat jo ottaneet kunnolla turpiinsa ja joutuneet vetäytymään. Vaikka nyt menee es. Kiinalla hyvin se ei tarkoita sitä, että 10 vuoden päästä menisi yhtä hyvin. Tällä hetkellä uudet markkina-alueet ovat huomattavan vetovoimaisia, mutta maailma muuttuu sen verran nopeasti ettei mitään 10-vuotis ennustetta niiden vetovoiman säilymisen osalta kyetä tekemään.

Vartijan oppeja päästään ensi vuonna testaamaan kunnolla. Hänhän sanoo, että veronalennukset ovat paljon tehokkaampia kuin es. koulutukseen ja osaamiseen suunnatut lisäpanostukset tai muut infrastruktuurihankkeet. Pelissä on 500 miljoonaa euroa verohelpotuksia, joiden hyödyt suurelta osin ohjautuvat juuri Nokian kaltaisille firmoille. (osan hyödystä saavat toki ay:t ja ky:t, joiden osalta verohelpotusten todellisuutta ei kukaan edes kiistänyt) Jos tulosta ei ala syntyä huomattavasti nopeammin, kuin mitä koulutuksen osalta vastaavilla summilla on saatu aikaan, lienee selvää, että Vartija on väärässä.

Olennaisin asia tuossa Vartian tekstissä on mielestäni juuri väite siitä, että verotuksen alentaminen vaikuttaa nopeammin kuin panostukset korkeaan osaamiseen, joita es. Nokian Ollila on Suomelta perännyt.
 

Mosse

Skidmark
Liittynyt
5.3.1999
Viestit
104236
Sijainti
On earth
jaska sanoi:
Asiaan palataksemme...Tuo oli aamun hesarista. Ja samaa tekstiä löytyy tuosta, mitä olen koittanut sanoa. Kilpailukyky vertailu ei todista mitään ja vaikka nyt menee hyvin, ei se tarkoita että 10v päästä menee.
Ett silleen!!!!!!!!!
[/QUOTE Tulevaisuuden ennustaminen on pirunpaljon hankalampaa kuin menneisyyden. Jopa Brunilalta.
 

jaska

Ett silleen!!!!!!1 -mies
Liittynyt
29.12.1998
Viestit
32214
Sijainti
kyrkslätt
Jones sanoi:
Tulevaisuuden ennustaminen on pirunpaljon hankalampaa kuin menneisyyden. Jopa Brunilalta.
Niin on, mutta kun esim F4R selittää kovasti, että hyvin menee, ei tartte muuttaa mitään. Pointti lähinnä on se, että jos nyt menee hyvin, se ei takaa mitään :nope:
Ett silleen!!!!!!!!
 

Mosse

Skidmark
Liittynyt
5.3.1999
Viestit
104236
Sijainti
On earth
No mikä takaa että Brunilan yms. ehdotukset olisivat se oikea ratkaisu?

Varsinkin kun se on hyvin, hyvin ristiriitainen tekele. Voihan Brunilaa vastustavatkin voimat olla oikeassa.

Onhan Suomea ennenkin viety 'silloisen' mielipiteen mukaan oikeaa suuntaan, joka taas on todettu 10 vuotta myöhemmin täysin vääräksi mielipiteeksi.

Tekis mieli lyödä vetoa että alkoholiveroa nostetaan väkevien osalta lähivuosina reilusti. Tupakointikielto tulee ravintoloihin ja roskaruokiin tulee varoitukset ja mainonta kielletään joltakin osin.

Jos joku olisi sanonut näin vuonna 1985, olisi lähete Niuvaan ollut handussa aika nopeasti.
 

Knoukka

Well-known member
Liittynyt
25.5.2000
Viestit
27426
Huomisessa, lauantain Hesarissa tuosta on laajemminkin. Onko tuo nyt aivan oikein? Eikö valtion tukiin pitäisi liittää jonkinlainen, ehto missä tukien takaisinmaksu suhteessa osinkojen yltiömäiseen jakoon priorisoitaisiin?


(lähden HS 21.22.2004)

"Jättiosinkojen maksajat saavat julkista tukea


Valtio tukee verovaroin niitä pörssiyrityksiä, jotka jakavat omistajilleen satoja miljoonia euroa ylimääräistä.
Helsingin Sanomien selvityksen mukaan puolet lisäosinkoa jakavista pörssiyrityksistä on saanut Teknologian kehittämiskeskuksen eli Tekesin tukea 2002 ja 2003.

Valtio siis työntää euroja yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, mutta jo vuoden päästä niitä valutetaan selvästi tavanomaista enemmän omistajille.
Eilisen perjantain tietojen mukaan yhteensä 29 pörssiyritystä jakaa normaaliosingon päälle ylimääräistä vuoden 2003 tuloksen perusteella. Näistä yrityksistä viisitoista on saanut Tekesin tukea 2003.

Osingot maksetaan ennen vuodenvaihdetta, koska suomalaisomistajien osinkoverotus kiristyy huomattavasti ensi vuonna.
Vuotta aiemmin tilanne oli samanlainen: kymmenen yritystä jakoi lisä- tai bonusosinkoa 2002 tuloksen perusteella. Näistä yrityksistä kuusi sai Tekesin rahaa 2002.
Jättiosinkojen maksajat saavat julkista tukea
Julkaistu 0:43

Valtio tukee verovaroin niitä pörssiyrityksiä, jotka jakavat omistajilleen satoja miljoonia euroa ylimääräistä.
Helsingin Sanomien selvityksen mukaan puolet lisäosinkoa jakavista pörssiyrityksistä on saanut Teknologian kehittämiskeskuksen eli Tekesin tukea 2002 ja 2003.

Valtio siis työntää euroja yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, mutta jo vuoden päästä niitä valutetaan selvästi tavanomaista enemmän omistajille.
Eilisen perjantain tietojen mukaan yhteensä 29 pörssiyritystä jakaa normaaliosingon päälle ylimääräistä vuoden 2003 tuloksen perusteella. Näistä yrityksistä viisitoista on saanut Tekesin tukea 2003.

Osingot maksetaan ennen vuodenvaihdetta, koska suomalaisomistajien osinkoverotus kiristyy huomattavasti ensi vuonna.
Vuotta aiemmin tilanne oli samanlainen: kymmenen yritystä jakoi lisä- tai bonusosinkoa 2002 tuloksen perusteella. Näistä yrityksistä kuusi sai Tekesin rahaa 2002."
 

jaska

Ett silleen!!!!!!1 -mies
Liittynyt
29.12.1998
Viestit
32214
Sijainti
kyrkslätt
Luin tuon artikkelin, en osaa noita teollisuusfirmoista paljon kommentoida. Mutta esimerkiksi käy varmaan se punainen laivayhtiö (mitä minä en suostu käyttämään) kun sekin sai valtiolta tukea, ja maksoi isot osingot...

Onhan tuo eräällalailla perseestä, mutta...

Viikkari totesi, että tämä laiva ei kannata, jos se on suomen lipun alla, viron lipun alla se olisi kannattanut. Vaihtoehdot -> saada valtiolta tukea, tai vaihtaa lippua. Valtio totesi, että he haluavat pitää ko. laivan suomen lipun allla. Jolloin he maksavat tukea, tavallaan sen "voiton" mitä viron lipun alla olisi tullut....

eli ei se firman vika ole, että valtio tekee päätöksen tukea sitä. Tekin varmaan hyväksytte sen, että omistajien pitää firmastaan saada voittoa....
Ett silleen!!!!!!!!
 

AMS82

Well-known member
Liittynyt
13.12.2002
Viestit
1641
Sijainti
Turku
jaska sanoi:

eli ei se firman vika ole, että valtio tekee päätöksen tukea sitä. Tekin varmaan hyväksytte sen, että omistajien pitää firmastaan saada voittoa....
Ett silleen!!!!!!!!

Vähän ristiriitainen näkemys sinulla. Jos kerran firma on syytön, miksi sitä ei voisi käyttää. Kyllähän sinäkin hyväksyt sen, että omistajien pitää saada voittoa.
 

elle

-------
Liittynyt
28.4.2002
Viestit
5538
Aika mustavalkoisen kuvan antaa tuo Hesarin kirjoituksen pätkä tuossa.

Ensinnäkin jo tukien saamisen edellytyksenä on, että yritys on kehittyvä ja haluaa näiden t&k-projektien avulla kasvattaa liiketoimintaansa. Tekesin tehtävänä on sitten arvioida tämän kasvun välilliset vaikutukset yhteiskunnassa.

Se, että suuret yritykset saavat noita tukia, niiden projekteilta edellytetään yhteistyötä pk-yritysten kanssa, verkottumista tai sitä, että tutkimustulokset ovat myös muiden hyödynnettävissä.

Toisekseen yritys on aina sitoutunut rahoittamaan osan projektista itse. Myönnettäköön, että Suomessa tuo omarahoituksen osuus on aika alhainen moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna (voin muistaa väärinkin, mutta olisikohan minimissään 20%, Sveitsissä tuo luku on vastaavasti 50%).
 

Mosse

Skidmark
Liittynyt
5.3.1999
Viestit
104236
Sijainti
On earth
Mutta onhan se MORAALISESTI aika arveluttavaa että isojen kihojen osinkoja maksetaan verorahoista.

Mutsi ja faija saa 7 euron korotuksen eläkkeeseen ens vuonna. Sekin korotus maksetaan verorahoista. Onkohan ne ansainneet sen? Eikös olisi viisaampaa jakaa sekin raha isoille kihoille, jotta pääsevät investoimaan lisää, kuten jaska aina sanoo. Ja saa vielä isompia osinkoja.
 

AMS82

Well-known member
Liittynyt
13.12.2002
Viestit
1641
Sijainti
Turku
Jones sanoi:
Mutta onhan se MORAALISESTI aika arveluttavaa että isojen kihojen osinkoja maksetaan verorahoista.
Se on vähän ongelmallinen tuo moraalinen puoli globaalissa taloudessa, sillä ei sellaista puolta missään markkinoilla hinnoitella. Isot kihot toimivat keskimäärin täsmälleen sen mukaan, mikä kulloinkin on taloudellisesti kannattavinta, eikä siinä kannattavuuslaskelmassa moraali ole mukana tai arvot ylipäätään.

Ei Suomessa kansainvälisesti arvioiden niin hurjasti kumarrella isojen kihojen suuntaan ja se on todellinen ongelma kilpailukyvyn kannalta. Kaikki toimenpide-ehdotukset esittävät, että tulevaisuudessa pitää kumartaa vielä enemmän.

Omalta puoleltani en pysty käsittämään että miksi jonkun tuotteen käyttämistä pitäisi välttää sen takia, että tuotetta myyvät isot kihot saavat valtion avulla suuremman voittomarginaalin. Valtio ostaa maahan yrityksiä takaamalla omistajille paremmat voitot kuin mitä ne saisivat muualta. Näin talous pyörii paremmin, kuin silloin jos nuo omistajakihot hankkisivat voittonsa muualta.
 

Black Leopard

Pantera negra
Liittynyt
23.5.2004
Viestit
8678
Sijainti
Läntinen Suomi

Knoukka

Well-known member
Liittynyt
25.5.2000
Viestit
27426
Meni aamulla kaurapuuro väärään kurkkuun. Ja ruokahalu. Hienoa Espoo, hienoa! Voi jumalauta. Voiko tollasta oikeesti tapahtua, vieläpä Itsenäisyyspäivän aikaan?

Lisätietona mainittakoon, että Medone Oy:n toimitusjohtajan pääomatulot vuonna 2004 olivat 7300000 euroa. Päälle ansiotuloja noin miljoona euroa.

(lähde: HS 8.12.2005)

Veteraaneja uhkaa lähtö Kuusikodin hoitokodista
Hoitomaksut nousevat jopa tuhannella eurolla kuukaudessa

Veteraaneja uhkaa lähtö Kuusikodin hoitokodista

Sotaveteraanien hoivakotina Espoon Nuuksiossa toimivan Kuusikodin ympärillä kiehuu. Ensi vuoden alusta veteraanien hoivapalvelut siirtyvät Kuusikoti-yhdistykseltä yksityisen ´Medone-palveluyrityksen vastuulle. Samalla veteraanien hoitokustannuksia ja hoitokodin henkilökunnan työehtoja tarkistetaan.
Palveluita tarjoava Medone on alustavasti ilmoittanut nostavansa kuukausittaista palvelumaksua jopa noin tuhannella eurolla. Tämän jälkeen kaikilla hoitokodissa asuvilla 66 veteraanilla ja lotalla ei välttämättä ole varaa kustantaa asumistaan.
Medone on tarjoutunut tinkimään palvelukustannuksista vain siinä tapauksessa, että Espoon kaupunki ottaa niistä osan maksaakseen. Espoon kaupungin, Medonen ja Kuusikodin edustajat puivat tulevia muutoksia tänään.

"Mahdottomalta se kuulostaa. Moni pullahtaisi täältä pois, ei meillä ole varaa korkeampiin kustannuksiin", arvioivat sodan käyneet Lars Granqvist, 92, Erkki Aaltoila, 90, ja Leo Apo, 79, uusia palvelumaksuja.
"Minä saan 1 500 euroa eläkettä kuukaudessa. Käytännössä kaikki menee jo nyt täällä asumiseen", puoli vuotta Kuusikodissa asunut Apo kertoo.
Henkilökunnan työehtoja aiotaan myös heikentää. Hoitokodin henkilökunta otetaan uuteen yritykseen uusina työntekijöinä. Tämä tarkoittaa ainakin palkkojen huonontamista.
Aloite työsuhteiden tarkistamisesta on alun perin tullut Espoon kaupungilta.

Veteraanit pelkäävät, että asiansa osaava henkilökunta hakeutuu muihin töihin. He ovat myös tuohtuneita tavasta, jolla reilun 30 ihmisen työyhteisöä on kohdeltu.
"Täällä olevat hoitajat ovat tehneet erittäin hyvää työtä. Nyt heille tarjotaan palkanalennusta", Lars Granqvist puistelee päätään.
"Pelkäämme hoitokodin hyvän hengen katoavan. Ei uusi yritys välttämättä halua pitää täällä vakituista henkilökuntaa, vaan ihmisiä siirretään eri tehtäviin yrityksen tarpeiden mukaan", veteraanit epäilevät.
Kuusikodin ongelmia käsiteltiin ensimmäisen kerran jo kymmenen vuotta sitten. Silloin Espoon kaupunki lupasi ottaa vastuulleen sekä kiinteistön että veteraanien hoitopalvelut.
Kiinteistön kaupunki ottikin haltuunsa, mutta hoitopalveluiden osalta päätökset viipyivät vuosia. Sitten niistä järjestettiin tarjouskilpailu. Järjestelyistä kerrottiin veteraaneille ja henkilökunnalle ilmoitusluontoisena asiana marraskuussa.

"Olen pettynyt, että valmistelu oli lopulta niin kiireinen. Henkilökunta on joutunut vaikeaan tilanteeseen, kun uusista järjestelyistä ei ole ollut varmuutta", hoitokodin johtaja Marjatta Hakonen sanoo.
Hoitopalveluista on vastannut noin 40 vuoden ajan Kuusikoti ry, jonka jäsenet ovat pitäneet hinnat kohtuullisina. Nyt iäkkäät jäsenet lopettavat yhdistyksen toiminnan.
 

jaska

Ett silleen!!!!!!1 -mies
Liittynyt
29.12.1998
Viestit
32214
Sijainti
kyrkslätt
KnowHow sanoi:
Meni aamulla kaurapuuro väärään kurkkuun. Ja ruokahalu. Hienoa Espoo, hienoa! Voi jumalauta. Voiko tollasta oikeesti tapahtua, vieläpä Itsenäisyyspäivän aikaan?

Lisätietona mainittakoon, että Medone Oy:n toimitusjohtajan pääomatulot vuonna 2004 olivat 7300000 euroa. Päälle ansiotuloja noin miljoona euroa.

(lähde: HS 8.12.2005)
En kyllä ymmärrä tuota Medone Oy:n johtajan palkkatulojen yhteyttä tähän.

Mutta muuten kyllä :thumbdown: (tuon hesarin artikkelin perusteella) jos RY on moista onnistunut pyörittämään (ilmeisesti 0-tuloksella) niin luulisi sen joltain muultakin onnistuvan.

Siitä vain Knoukkari RY:tä perustamaan ;)
 

Olga

.
Liittynyt
13.10.2001
Viestit
40436
Sijainti
lakitukossa
jaska sanoi:
En kyllä ymmärrä tuota Medone Oy:n johtajan palkkatulojen yhteyttä tähän.
Jostain syystä minä ymmärrän. :nope:

Onpa uskomaton tapaus. :frown:
 
Viimeksi muokattu:

jaska

Ett silleen!!!!!!1 -mies
Liittynyt
29.12.1998
Viestit
32214
Sijainti
kyrkslätt
Olga sanoi:
Jostain syystä minä ymmärrän. :nope:
Kerrokkona minullekin? Firman joka ei viime vuonna vastannut tuosta paikasta, joka työllistää kuukausittain satoja lääkäreitä.

Moisen TJ ei saa ansaita ?

Ennen kuin arvostelemme Medonea, niin olisi kiva tietää millä perusteella tarjouskilpailu voitettiin. Tarjosivatko he eniten vuokraa kiinteistöstä ? Tällöin rahat menevät Espoolle, mutta mustamaalaus Medonelle - hyvä diili Espoon kannalta.

Jos tuo RY oli maksanut kiinteistön ja siten sen kulut olivat pienet, mutta nyt Medone maksaa siitä "käypää" vuokraa, niin en ihmettele lain kulujen räjähtämistä. Espoo taas tässä spekulaatiossa saisi kiinteistön ilmaiseksi, josta sille maksetaan vuokraa - kelpo diili.

Mutta aina on mukava teilata yksi TJ yhden (tietojen osalta puutteellisen) lehtijutun perusteella, eikös joo! Tosin Olga taisi juuri (tekijänoikeuskeskustelussa) sanoa, että ei sano/teilaa mitään/ketään ennen faktoja, joten hällä ne varmaan on, jaatko meidänkin kanssa :ahem:
 
Viimeksi muokattu:

Formulanomi

Seksikäs rumä kääpiö
Liittynyt
22.10.1999
Viestit
41380
Sijainti
Toisaalla
KnowHow sanoi:
Meni aamulla kaurapuuro väärään kurkkuun. Ja ruokahalu. Hienoa Espoo, hienoa! Voi jumalauta. Voiko tollasta oikeesti tapahtua, vieläpä Itsenäisyyspäivän aikaan?

Lisätietona mainittakoon, että Medone Oy:n toimitusjohtajan pääomatulot vuonna 2004 olivat 7300000 euroa. Päälle ansiotuloja noin miljoona euroa.

(lähde: HS 8.12.2005)
Olipa sikamaista.

Vapaa markkinatalous ei sovellu ihan kaikkialle.
 

Olga

.
Liittynyt
13.10.2001
Viestit
40436
Sijainti
lakitukossa
jaska sanoi:
Kerrokkona minullekin? Firman joka ei viime vuonna vastannut tuosta paikasta, joka työllistää kuukausittain satoja lääkäreitä.

Moisen TJ ei saa ansaita ?
Toki saa. Pitäähän sitä tietysti pientä vaivanpalkkaa saada - hyvänen aika. Työväkeä on palkittava. Nyt ei vain oltu ollenkaan samalla aaltopituudella.

Jotkut asiat ovat fiilisasioita, jotkut fakta-asioita. Tällä kertaa ei enempää, kun on kiireellisempää hommaa menossa.
 
Ylös